מאמרים

דמוקרטיה ועבודה בחסות ממשל מקומי

ממשל חזק אינו חושש מכלכלה חופשית ומריבוי עבודות ושטף גדול של תעסוקה. ממשל חזק ובריא מעודד את הציבור לעבוד בשלל משרות, מעודד יציאה לעבודה גם למי שאינו יכול להתפרנס באופן מלא ויכול לעבוד אך ורק בעבודה חלקית. ממשל חזק יודע לנתב את מי שלא מוצא עבודה אל עבר עבודה מוצלחת. ממש חזק אינו נלחם, אינו גוזר אומנויות לחימה על הציבור שלו ומביא אותו לידי לחימה מתמדת במנגנונים השונים רק על מנת להחליש אותו. אך ממשל כזה, חזק ובריא מעצים גם את העם עליו הוא מושל, ולא כל נשיא או כל מי שעומד בראשו של ממשל מעוניין להגדיל את כוחו של הציבור.

במדינות רבות בהם היה התקיים במשך שנים משטר דיקטטורי ניתן לראות כי שיעורי האבטלה היו עצומים. שיעורים של חמישים אחוז ויותר אבטלה, אחוזי עוני מרקיעי שחקים ונתונים כלכליים עגומים שמראים ומצביעים על מצב כלכלי רעוע. בעוד זה המצב בציבור נהנה השליט עצמו משפע של תענוגות, שלל שירותים בלתי מוגבל, אחזקה בשטחי נדל"ן ובמבנים מנקרי עיניים כמו ארמונות ואחוזות פאר, מזומנים ומטילי זהב וחשבונות בנק הפזורים בכל העולם. מדינות דיקטטוריות שכאלו מחלישות במכוון את הציבור על מנת שיהיה אפשר להמשיך ולשוט בו. ציבור חזק, דעתן ועשיר אינו ניתן לשליטה באופ מלא ופשוט, ציבור חזק מתקומם, רוקע בידיו וברגליו ומראה לשלטון אומנויות לחימה לגיטימיות מהם.

המשך מאמר